آموزش زبان لاتین Learn Latin
مرداد 2, 1394
آموزش زبان هلندی Learn Dutch
مرداد 2, 1394

آموزش زبان ایتالیایی Learn Italian

 Italian p.

زبان ایتالیایی (La Lingua Italiana یا L’italiano) از شاخه‌های زبان لاتین است و با زبانهای دیگر لاتین مانند اسپانیایی، فرانسوی، رومانیایی و پورتگالی همانندی های زیادی دارد. در بین زبانهای لاتین، ایتالیایی بیشترین واژگان میانوند(= مشترک) با لاتین و نزدیک‌ترین زبان به آن است.

گویشوران این زبان که در ایتالیا، برخی از استانهای کشور سوئیس که با ایتالیا هم مرز هستند، اتیوپی، مالت، واتیکان، سان مارینو، ونزویلا، کروواسی، مراکش، اسلوونی، لیبی، تونس، سومالی،  اریتره، جزیره کرس و شهر نیس فرانسه (هردو پیشتر پاره خاک ایتالیا بودند)، آمریکا، کانادا، استرالیا، آلبانی، بخش‌هایی از کشور آرژانتین و جاهایی از برزیل زندگی می‌کنند.

دودمان پیشین کشورهایی مانند مراکش و لیبی هنوز به زبان ایتالیایی سخن می‌گویند اما آمار سخنوران این زبان در این کشورها، پس از پافشاری بیشتر بر روی زبانهای بومی و زبان اَربی (=عربی) و انگلیسی کاهیده است.

header_laBuonaScuola

نویسه ها (=الفبا)

italianalf

آزمون زبان ایتالیایی برای بیگانگان (= اسْترَنی) یا    La Lingua Italiana Per Stranieri

 آزمون زبان ایتالیایی سفارت ایتالیا (اسْترَنی)  به گونه نوشتاری و گفتاری در آغاز فصل زمستان برگزار می شود. این آزمون دارای 100 نمره است که برای پذیرش می بایست بیش از 75 نمره بدست آورد. از 100 نمره، 80 نمره بسته به پرسش های نوشتاری و 20 نمره به بخش گفتاری که دربرگیرنده یک مکالمه از نَسَک های اسپرسو ۱ و ۲ است.

نام دوره

برآورد تسو (=ساعت) آموزش

ایتالیایی پایه 1

30

ایتالیایی پایه 2

30

ایتالیایی پایه 3

30

ایتالیایی پایه 4

30

ایتالیایی میانه 1

34

ایتالیایی میانه 2

34

ایتالیایی میانه 3

36

ایتالیایی میانه 4

36

ایتالیایی پیشرفته 1

40

ایتالیایی پیشرفته 2

40

ایتالیایی پیشرفته 3

50

ایتالیایی پیشرفته 4

50

برگردان به زبان ایتالیایی………Italiano…..

L’italiano  è una lingua romanza basata sul fiorentino letterario usato nel Trecento. È classificato tra le prime 25 lingue per numero di parlanti nel mondo e, in Italia, è utilizzato da circa 55 milioni di italiani su 60 milioni di abitanti, in parallelo alle varianti regionali dell’italiano, alle lingue regionali e ai dialetti. Per la maggioranza degli italiani è la lingua materna e la lingua per tutti gli scambi della vita quotidiana. L’italiano modello è inoltre la lingua di riferimento per i mezzi di comunicazione nazionali, per l’editoria e per l’amministrazione dello Stato italiano.

La certificazione di italiano come lingua straniera (CILS)

La certificazione di italiano come lingua straniera (CILS) è una certificazione rilasciata dall’università per stranieri di Siena per stranieri che studiano la lingua italiana, suddivisa in diversi livelli di competenza. La certificazione è riconosciuta dal Ministero degli affari esteri ed è spesso usata per attestare la conoscenza dell’italiano adeguata per l’iscrizione all’università in Italia.

La certificazione è rilasciata al compimento di un particolare livello del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio europeo. Perciò sei livelli di difficoltà crescente rappresentano l’esame necessario per l’ottenimento del certificato. L’esame per principianti è al livello A1, mentre il livello più avanzato è il C2. È simile alle certificazioni DELF e DALF usati per attestare la conoscenza della lingua francese. Gli esami coprono tutti i più importanti elementi nell’apprendimento di una lingua: parlato, lettura, produzione scritta, conoscenza delle strutture della comunicazione e ascolto.

Livelli di certificazione

    CILS Uno: il primo livello (B1), per il quale è necessario passare un esame di tre ore per testare la conoscenza dell’italiano di base.

    CILS Due: il secondo livello (B2) è caratterizzato da un esame di quattro ore con un aumento di difficoltà. Questo livello è considerato quello che dimostra un’abilità buona nel conversare in italiano ed è il livello minimo necessario per poter accedere ad un’università italiana senza dover dare l’esame obbligatorio di lingua.

    CILS Tre: il terzo livello (C1) è ancora più difficile e rappresenta un’elevata competenza nel parlare italiano. Il candidato deve superare un esame di cinque ore per ricevere questo livello di certificazione.

    CILS Quattro: il quarto livello (C2) è il più alto della CILS. Dopo aver passato con successo questo esame della durata di cinque ore e mezza, il candidato è considerato competente in lingua italiana come un madrelingua.

خواندنی هاleggereLETTURE

Alimentazione: il futuro nel piatto
Homo sapiens era in Cina già 80.000 anni fa

Scienziati vicini a un accordo per sostituire il campione del chilo
Usare i batteri per adattarsi al riscaldamento globale

Creatività e follia, un altro punto di vista

Quei microrganismi che cambiano il vino

Il futuro a rischio della conoscenza

Italia, la questione della valutazione

Pisa tower

دیدگاه ها بسته شده است