آموزش زبان اردو Learn Urdu
مرداد 2, 1394
آموزش زبان رومانیایی Learn Romanian
مرداد 2, 1394

آموزش زبان چینی Learn Chinese

 chinese

زبان چینی یا درست تر زبان‌های چینی بخشی از خانواده زبان‌های سینی-تبتی را در بر می گیرند. زبان مادری کمابیش یک پنجم مردم گیتی یکی از گونه های زبان چینی است. این زبان در خود زبان چینی و سرزمین چین به نام های جُونگ ون (中文، Zhōngwén)که برای نامیدن زبان نوشتاری بکار می‌رود. همچنین، هان یو (汉语/漢語، Hànyǔ)و هوَیو (华语/華語، Huáyǔ) نامیده می‌شود. زبان بنیادین و آیین مند(= رسمی) در سرزمین چین، چینی ماندارین یا پوتونگ هوا می‌باشد.

images

دیدگاه ها بسته شده است