آموزش زبان اِبری (=عبری) Learn Hebrew
مرداد 2, 1394
آموزش زبان لهستانی Learn Polish
مرداد 2, 1394

آموزش زبان ژاپنی Learn Japanese

Japan_kimono

زبان ژاپنی (به ژاپنی: 日本語، نیهونگو)، زبان مردم ژاپن و زبان آیین مند (=رسمی) کابینه (=دولت) ژاپن است که بدستیاری کمابیش ۱۳۰ میلیون تن سخن گفته می‌شود.

سامانه نوشتاری ژاپنی از سه دسته واج آوا به نام های هیراگانا (平仮名) و کاتاکانا (カタカナ) و روماجی (ローマ字) و واژه‌نگارهای کانجی (漢字) تشکیل شده است. از هیراگانا و کاتاکانا با پاژنام (عنوان)فراگیرتر کانا نام برده می‌شود. کانجی به راستی همان بند واژه های (=حروف) چینی برگرفته از سامانه نگارشی چینی است که بیشتربرای نوشتن واژه هایی که از زبان چینی وارد ژاپنی شده‌اند،کاربرد دارد. بر پایه برخی از واژه های کانجی، نویسه ای (= الفبایی) به نام هیراگانا نوآوری شده‌است که بیشتر برای نوشتن واژه های بنیادین ژاپنی بهره برداری می شود. نویسه دیگری نیز به نام کاتاکانا هست که برای نوشتن واژه های وارد شده به ژاپنی از زبان های بیگانه مانند زبان انگلیسی و دیگر زبان‌ها سود برده می شود. هرچند، برخی از حروف هیراگانا با کاتاکانا یکی است. از هیراگانا و کاتاکانا برای بیان چگونگی ادای (=تلفظ) کانجی هم سود برده می شود (فوریگانا). استفاده از حروف لاتین برای نوشتن واژه های ژاپنی نیز رواگ (=رایج) است و به آن روماجی گویند.

نویسه ها (=الفبا)


a


i


u


e


o


ka


ki


ku


ke


ko


ga


gi


gu


ge


go


sa


shi


su


se


so


za


ji


zu


ze


zo


ta


chi


tsu


te


to


da


ji


zu


de


do


na


ni


nu


ne


no


ha


hi


fu


he


ho


ba


bi


bu


be


bo


pa


pi


pu


pe


po


ma


mi


mu


me


mo


ya


yu


yo


ra


ri


ru


re


ro


wa


wo


n/m

ترکیبی

きゃ
kya

きゅ
kyu

きょ
kyo

ぎゃ
gya

ぎゅ
gyu

ぎょ
gyo

しゃ
sha

しゅ
shu

しょ
sho

じゃ
ja

じゅ
ju

じょ
jo

ちゃ
cha

ちゅ
chu

ちょ
cho

にゃ
nya

にゅ
nyu

にょ
nyo

ひゃ
hya

ひゅ
hyu

ひょ
hyo

びゃ
bya

びゅ
byu

びょ
byo

ぴゃ
pya

ぴゅ
pyu

ぴょ
pyo

みゃ
mya

みゅ
myu

みょ
myo

りゃ

 

خواندنی ها  ghori   読書

 

社会保障 増額、5000億円弱に圧縮

福祉給付打ち切り抗議

介護保険優先 不当と提訴表明

イルミナシオン映画祭シナリオ大賞、よしおさんグランプリ

シャンメリー製造ピーク

ポインセチア、出荷を心待ち 福井 

あばしりまなび塾フェス

訓子府中の図書コーナーリニューアル

دیدگاه ها بسته شده است