بغداد Baghdad
دی 1, 1396
پردیس Paradise
دی 1, 1396

بودجه Budget

انگار در پایان دوره قاجار به زبان پارسی راه یافت. Budget انگلیسی از Budgette فرانسوی باستان است. در آغاز، در زبان انگلیسی به «کیسه ی خزانه دار» گفته می شده است. در آینده (=بعدها)، گزارش سالانه ی نهش (=وضع) پولی Opening of Budget (= باز کردن کیسه) خوانده شد و از اینجا Budget به چم « گزارش سالانه ی نهش پولی» به کار رفت.

دیدگاه ها بسته شده است